Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Framtiden för gymnasieelever ser ljus ut

2022-09-09 / Chris Åkerlund

Eva Nordmark, Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Arbets- och jämställdhetsminister Eva Nordmark kom under fredag eftermiddag, den 2/9, på besök till Westerlundska Gymnasiet. Detta besök konkluderade i en frågestund i aulan, där elever från olika linjer fick ställa frågor. Hon klädde sig i en rosa kappa, vilket gav en frågeställare om det skulle symbolisera hennes position som jämställdhetsminister, eller om det bara var klädsel.

För att börja frågestunden introducerade Nordmark sig själv. Hon berättade hur hon som ung gick med i SSU och jobbade sig fram till kommunpolitiker. Hon inledde hela stunden genom att säga hur kul det skulle vara att höra vilka frågor och synpunkter som gymnasieelever har. Hon sa dessutom i sin introduktion att framtiden för gymnasielever på arbetsmarknaden såg ljus ut och att arbetslösheten har minskat med 30% sen pandemin. Hon talade dessutom om hur våld i nära relationer var ett stort problem, att man skulle skärpa straffen och arbeta med att förebygga våldet. Hur det även går in i hennes roll som arbetsminister, då hon anser att en egen ekonomi och ett arbetsliv är definierande för att kunna komma ut ur den sortens situation.

Frågestunden började med frågan om hur man skulle kunna förebygga våld i nära relation, specifikt mäns våld mot kvinnor. Ministern svarade att det var viktigt med förbyggande från tidig ålder med nedbrytande av könsnormer, ändringar i värderingar och utbildade pedagoger. Hon påpekar även att det bör finnas möjligheter för den våldsamma att kunna ta sig ut ur sitt våldsamma beteende efter det faktum. Hon påpekar i slutet av svaret att det viktigaste är att hålla samtal om det hela vägen genom livet, speciellt om samtycke.

Nordmark fick även frågan om hur man blir minister, till vilket hon svarade att stadsministern personligen väljer sina ministrar. Stefan Löven frågade henne att bli arbetsminister 2019, hon hade då stöd från riksdagen. Förra året frågade Magdalena Andersson om hon även kunde vara jämställdhetsminister, hon var stolt över att vara den första kvinnliga jämställdhetsministern i Svergie. En liknande fråga var hur mycket hon tjänade och arbetade. Under pandemin arbetade hon ca 80/timmar i veckan och det var extremt högt tempo, vi fick däremot inger direkt svar på hur mycket hon arbetar nuförtiden i veckan. Däremot fick vi reda på att hon tjänar 112 000kr i månaden.

En annan fråga som Nordmark fick var hur exakt vi kunde veta att framtiden på arbetsmarknaden ser bra ut?

- Världshändelser kan få effekter på arbetsmarknaden, men det ser väldigt bra ut efter pandemin. Är man beredd att stiga in på arbetsmarknaden med gymnasieutbilning ser det ljust ut.

Efter denna frågestund bestämde jag mig för att fråga några elever som lyssnat om de tyckte att Nordmark hade svarat rakt på sak och givit ordentliga svar. Jag fråga en enskild elev från natur och sedan en grupp elever från natur.

- Nja, alltså hon pratade ganska mycket runt det. Drog ut svaren och prata ganska mycket.

- Hon gav inte jättedirekta svar, inte på alla frågor.

När jag frågade om det var någon fråga som de ville ha svar på som inte ställdes svarade eleverna nej.

Att få besök från Eva Nordmark var något väldigt intressant, och speciellt när man fick själv ställa frågor. Hon talade entusiastiskt och var duktig på att hålla kontakten med publiken. Hon gav även intressanta svar och använde sig av mindre mängder humor i sitt tal.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt