Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Hur ser rökningen ut bland eleverna på Westerlundska Gymnasiet?

2024-03-28 / Emil Hellquist

En ny undersökning visar elevers rökvanor. 

Rökning bland ungdomar fortsätter vara ett problem, och en ny studie vid Westerlundska gymnasiet ger en inblick i hur eleverna där känner för tobaksanvändning i en omgivning där både nikotin och tobak är vanligt. Undersökningen, där 43 personer deltagit, ger en ungefärlig bild av åsikter och beteenden kring rökning bland skolans elever. Är det lika vanligt som snus?

Enkäten visar att majoriteten av eleverna är icke-rökare, där 71% uppgav att de inte röker alls. Samtidigt erkänner 23% att de röker ibland, medan endast 4% uppger att de röker regelbundet. Det är tydligt att de flesta eleverna på Westerlundska gymnasiet har en negativ inställning till rökning. De vanligaste svaren är att rökning är äckligt, skadligt för hälsan och miljön. Om man jämför procentenheterna mellan snusning och rökning får vi mer negativa svar och åsikter kring rökning, då snus varken luktar eller påverkar hälsan på samma sätt – dock är det viktigt att komma ihåg att inga av alternativen är bra för hälsan.

Elever som säger att de röker ibland, gör det främst under fester. Denna grupp spenderar vanligtvis mindre än 60 kronor per månad på cigaretter, eftersom deras konsumtion endast är ansedd till feströkning.

Ett intressant resultat är att mer än hälften av eleverna, har åtminstone provat att röka, medan 46% av eleverna inte har gjort det. Trots den höga andelen elever som provat att röka säger cirka 70% att de aldrig har varit frestade att prova. Endast 30 % av deltagarna säger att de faktiskt har känt sig frestade att prova att röka. Denna statistik säger alltså att de allra flesta möjligtvis har fallit för grupptryck eller impulsivt tänkande.

När eleverna fick frågan hur ofta de brukar se någon röka varierade svaren. Majoriteten angav att de ibland ser någon röka, medan ett mindre antal, 10 personer, upplever att de ofta påkommer någon som röker. Dessutom så är det endast ett litet fåtal elever som röker dagligen, med det sagt så är det en betydligt större andel som snusar än röker.

Under en intervju med Chris Åkerlund från SA21M fick hon svara på frågan ”Hur ser rökningen ut jämfört med snus tror du?” och svarade så här:

- Rökning är ju värre för att det kan ge värre effekter längre i livet, men att snusa är mycket mer beroende för man alltid har en prilla under läppen. Så det är mycket svårare att sluta snusa, tror jag.

Hon berättar även vidare gällande påverkan på plånboken, där hon som före detta rökare säger att det kostar något rejält att röka dagligen, då man siffran enkelt kan komma upp i 300kr per månad.

Resultaten från undersökningen visar tydligt att de flesta elever på Westerlundska Gymnasiet inte bara avstår från rökning, men utan även en negativ inställning till tobak. Trots att ett stort antal elever har provat att röka verkar det som att de flesta inte lockas att fortsätta med vanan. Detta kan tyda på att förebyggandet av tobak och främjandet av en hälsosam livsstil har varit något framgångsrikt i skolan.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt