Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Ready for Life- ”Få upp ögonen för nya möjligheter!”

2023-09-14 / Nicodemus Berghäll

Kerstin Hansson, lärare på WGY. 

Snart drar den årliga Enköpingsmässan i gång igen, redan på fredagen den 15/9 startar mässan för Enköpings företag och fortsätter över lördagen. Mässan är något som de flesta enköpingsbor känner till som en samlingsplats för Enköpings näringsliv, utställningar och uppträdanden. Men i år har Westerlundska Gymnasiet och företaget AFRY gjort ett samarbete (Ready for Life) för att gynna Westerlundskas elever samt Enköpings Näringsliv. Vad handlar samarbetet Ready for Life om egentligen? Vad kan det ge för lärdomar, och varför bör eleverna närvara på mässan?

Ready for Life mässan är ett samarbete initierad av det internationella företaget AFRY tillsammans med Westerlundska gymnasiet. Det är en plats där många av Enköpings företag kommer finnas på plats och informera, svara på frågor och prata med eleverna med syfte att hjälpa eleverna få upp ögonen för alla arbetsmöjligheter som finns i Enköping.

-          Vi skulle vilja hjälpa er elever med att få upp ögonen för flera nya möjligheter, säger Kerstin Hansson

AFRY samarbetet är ägnat åt alla treor som går ett högskoleförberedande program på Westerlundska. Därmed kommer treorna på dessa program få en egen ansatt tid på mässan då de bara kommer vara eleverna och företagen på plats. Syftet med detta är att de elever på de högskoleförberedande programmen ska få träffa företagare, få en större inblick i Enköpings näringsliv och få inspiration samt lära sig om arbetsmöjligheter man inte visste fanns. Varför man har valt just den specifika grupp av elever har sina anledningar. Kerstin Hansson anser att de högskoleförberedande programmen inte träffar lika många företagare som de borde få möjlighet till.

-          Yrkesförberedande programmen har ju praktik inbyggt i sin utbildning, och får därmed yrkeskontakter samt pratar med företagare och organisationer hela tiden. Säger Kerstin Hansson, Lärare på Westerlundska Gymnasiet.

Hon syftar till att vissa program får jobbkontakter med i sin utbildning, medan andra program kanske inte får träffa en enda. Därför riktar Ready for Life sig till elever på högskoleförberedande linjer.

-          Det är orättvist gentemot er, ni kan gå igenom en hel högskoleförberedande utbildning utan att träffa en enda företagare.  

Kerstin Hansson tycker att alla elever som är inbjudna bör närvara på mässan då det är ett utmärkt tillfälle för eleverna att lära sig mycket om näringslivet. Det är även viktigt för att eleverna ska få nya idéer och tankar än de man hade innan. Westerlundskas studie och yrkesvägledare kommer även vara med på mässan, så om man hittar något arbete eller företag man är intresserad av så kan man vända sig till SYV i efterhand för att få vägledning.

-          Jag vill få er elever att träffa era framtida arbetsgivare, säger Kerstin Hansson som avslutande uppmaning.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt