Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Stressade unga behöver hjälp

2023-03-15 / Linn Sundling

Stress bland ungdomar ökar lavinartat. Ungdomars fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt och kan leda till problem som dålig sömn, ångest och depression. Det är viktigt att ta ungdomars stress på allvar. Omgivningen måste hjälpa till att förebygga och hantera stressen.

Skolan är en utav de vanligaste orsakerna till stress. Ständig digital uppkoppling, en flod av intryck och krävande skoluppgifter i kombination gör att unga bränner ut sig och har svårt att återhämta sig.  Tempot i samhället är högt och tidsplaneringen blir svår. Ungdomar känner sig pressade att få goda studieresultat och höga betyg. Ella Lagström, elev på Westerlundska gymnasiet, berättar att hon känner stress kring att prestera i skolan.

-          Jag tror detta beror på yttre och inre omständigheter. Jag har höga krav på mig själv att jag ska lyckas.

 Matilda Sjöberg som också är elev på Westerlundska gymnasiet tycker att lärare och föräldrar behöver hjälpa ungdomar som känner skolrelaterad stress.

-          Skolan behöver hjälpa till med handledning och stöd så att eleverna får tiden att räcka till. Kunskap måste kombineras med välmående om ungdomarna ska få ner stressnivån till en rimlig nivå.

Ungdomarna som upplever att föräldrar inte förstår hur det är att vara ung 2023 menar att föräldrarna inte tar ungdomars stress på allvar. Det är viktigt att ungdomar får stöd och hjälp från vuxna som kan hjälpa dem att hantera sina känslor och lära sig olika sätt att hålla ner stressen.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt