Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Världen väntar för WGY:s elever och lärare 

2023-03-17 / Ebba Petersson

Elin Hållén Quas, Kerstin Hansson, Anneli Aresdotter och Markus Andersson har tillsammans jobbat med ansökan för att Westerlundska ska bli en Erasmusskola.
På fredagen presenterades nyheten om Erasmuskrediteringen för personalen för Westerlundska.

Nu blir det mycket lättare att åka på utbytesresor för Westerlundskas elever. Det stod klart i början av februari då Westerlundska fick sin ansökan om Erasmusackreditering godkänd. Idag presenteras nyheten för personalen på WGY. 

Kerstin Hansson, på Försäljning- och serviceprogrammet, och en av dem som jobbat med ansökan blev väldigt glad och nöjd när den blev godkänd. Hon trodde först att alla ansökningar blir godkända men efter kontakt med flera olika skolor som har fått avslag förstod att det inte alls var så.  

Ackrediteringen gäller för utbyten i en programperiod på fem år. Tidigare har lärare behövt göra ansökningar på ungefär 40 sidor varje gång de vill göra en utbytesresa med den klass men Erasmusackrediteringen förenklar ansökningsprocessen för organisationer som vill delta i 
programmet kontinuerligt och ger regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden, dvs fem åt. 

-  Det som vi har gjort till skillnad från de nekade skolornas ansökan är att vi tänker långsiktigt. Vi planerar för att börja med att lärare reser och skaffar kontakter för att sedan kunna åka iväg med elever. Allting måste fungera innan elever får åka. Vi ska aldrig äventyra elevernas utbildning, säger Kerstin Hansson. 

Målet är att alla program ska få åka iväg på resor, men det är viktigt att det finns en annan lösning för de som inte vill eller kan resa utomlands. Det kan till exempel handla om de som läser NIU och inte kan missa träningar. Där är målet att det ska finnas digitala projekt som fortfarande är mellan olika länder. Den metoden är testad och har fungerat bra under coronapandemin 2020.

-  Vi lever i en global värld och vi svenskar behöver lära oss att relatera till andra nationaliteter. WGY satsar på att utveckla det internationella arbetet för att vi vill ge våra elever möjlighet att möta världen utanför våra gränser. Visionen för WGY är att alla elever ska delta i ett internationellt projekt någon gång under sina tre år, säger Anneli Aresdotter.  

 Anneli Aresdotter är också en av de lärare som drivit igenom denna ansökan. Hon tycker också att det är viktigt att bredda sina perspektiv, vilket man får chansen till att göra på en utbytesresa.  

- Att resa till ett annat land, att få uppleva en annan kultur och att leva vardagsliv i ett nytt land ger perspektiv. Många av mina utbyteselever har funderat över saker som vi ser som självklara, men som inte är självklara i andra länder. När jag har träffat kollegor inser jag hur priviligierad jag är som engelsklärare. Att vi har läromedel i engelska med svensk ordlista och som kopplas till det svenska kurssystemet är fantastiskt. Svenska är ju faktiskt ett litet språk, säger Anneli Aresdotter. 

 Kerstin Hansson har själv fått prova på att driva ett digitalt projekt med andra länder, och säger att det gick väldigt bra.

  - Vi var några lärare som åkte till Indien och förberedde en utbytesresa, men precis efter att vi kom hem så hindrade corona oss från att fortsätta projektet. Alla våra idéer fick ändras till ett digitalt samarbete, vilket även det fungerade jättebra, säger Kerstin Hansson.  

När elever kommer tillbaka till Westerlundska efter sin utbytesresa är tanken att de ska redovisa vad de har gjort, samt skillnader och likheter mellan länderna de varit i. Det finns  mycket att lära sig om kultur när man är i ett annat land.  

De program som har praktik ska få chansen, på lång sikt, att göra sin praktik utomlands. Det kommer dock bestämmas först i höst, då WGY ska skicka in en liknande ansökan fast enbart om praktik utomlands.  

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt