Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Eleverna på plats

2020-08-20 /

Klass klar för upprop

Skolåret har börjat

Ett annorlunda upprop

Under en veckas tid har lärare och andra anställda arbetat med planering av läsåret. En del i detta arbete där skolledningen och andra lagt ner ett mycket arbete är distansering vid uppropet och vidare under terminen.
I år var planen att ettorna skulle ha sitt upprop utomhus på skolgården klassvis och vid olika tidpunkter i stället för upprop i aulan för alla som det brukar vara.
De första eleverna kom klockan nio i småregn som snabbt övrgick i skyfall så alla fick fly in i skolbyggnaden med behörigt avstånd från varandra.
Då nästa upprop skedde gick allt enligt de ambisiösa planerna och fram till lunchtid strömmade ettorna koninuerligt till skolan. Efter lunch kom tvåorna och efter dem treorna.

Det mycket annorlunda uppropet gick enligt planen och det är bara att hoppas att smittskyddsarbetet fortsätter på samma positiva sätt under terminen.

Regnet börjar komma

Störtregn på gång

Regnt öser ned

Upprop enligt planen

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis