Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Inget för dagens elever att bekymra sig över

2024-03-21 /

I stället för 25 betyg som detta exempel visar kommer det att bli 14 betyg i stället.

Stora förändringar från 2025

Efter många års debatterande är det nu dags för nya betyg för gymnasieskolan. 1966 infördes betygen 1-5, 1994 IG-MVG och sedan 2011 A-F. 
2011 införde man också en ny syn på kunskap och betygskriterier. Alla betygskriterier skulle bedömas och sedan skulle de sammanställas vid kursens slut. För att uppfylla detta uppmanades lärare i alla ämnen att konstruera matriser för att pricka av eleverns kunskaper. Detta ledde till underliga konsekvenser och missuppfattningar. Som exempel har sagts att man talade om för eleverna att om de hade  A och B i alla moment utom ett där man har E kunde man inte räkna med ett högre betyg än D. Redan före pandemin hävdade Skolverket att det inte var bra ett bra system byggt på matristanken och de bestämde att läraren skulle bedöma elevens kunskaper vid kursens slut när betyget skulle sättas och inte ägna sig åt avprickning.

Alla politiska partier och Skolverket har varit vara överens om att ta bort kursbetygen som kom 1994 och återinföra ämnesbetygen som fanns innan. Många skäller på kursbetygen, de är stressande, de är orättvisa och svårbegripliga säger en del. Andra fruktar att ämnesbetygen kan leda till något som liknar den gamla studetexamen då man i slutet av trean skulle visa vad man lärt sig i ämnet under hela gymnasietiden.
 Trots att det snart bara är ett år till de nya betygen kommer att gälla, alltså för de som börjar nästa höst, är det inte helt klart hur det kommer att se ut. Detaljerna är oklara.

Det nya betygssystemet innebär att man endast får ett slutbetyg i varje ämne när man lämnar skolan. Man kommer kan också att få termins- eller årsbetyg i ämnen så man vet hur man ligger till. Även i det gamla systemet före 1994 hade man också terminsbetyg.I det slutbetyg man får kommer det bara att finnas ett betyg i varje ämne. Inte som nu när man får tre betyg i ämnen som svenska, engelska, matematik för vissa kan det bli 5 betyg idag och i många ämnen blir det många kursbetyg.
Om  man läser ett ämne som slutar innan åk 3 får man ett slutbetyg då ämnet slutar. 

Vi kan visa ett exempelbetyg från idag och vilka förändringar det nya systemet skulle kunna ge. Detta är inget som drabbar dagens gymnasistermen kommer med stor sannolikhet att genomföras under kommande år.

Se gärna informationen från Skolverket här.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis