Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Teatertvåorna gör entré

2024-06-05 / Olle Käll

De är inte många i teaterinriktningens årskurs två, men vad de kan!

De kan förutom spela väldigt bra också skriva manus till den aktuella pjäsen, som heter "Lite som en saga". En Vasaelev som försvann i skolans källare för trettio år sedan visar sig finnas där i källartunnlarna, när dagens elever råkar komma dit. Här står ett bord dukat, och den försvunne visar sig ha oanade egenskaper och vara helt omedveten om att tiden har gått...

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis