Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Tyresö, Strandaren:

En bildningsdag i demokrati

2019-10-09 / Jonas Åhlund

Tisdag 8 oktober 2019 var det dags för eleverna i årskurs 9 att bli riksdagsledamöter i knappa två timmar och dessutom besöka riksdagen.
En erfarenhet som förhoppningsvis stannar kvar i minnet under många år. Viktig erfarenhet för unga människor som inom en inte alltför avlägsen framtid på allvar ska ta ansvar för den svenska demokratin.

Demokrativerkstaden, som är en del av riksdagens utbidningssatsning, är en resurs alla som har praktiskt möjlighet bör nyttja. I kombination med studiebesök i riksdagens kammare blir dagen en demokratisk "höjdare".

Eleverna i årskurs 9 på Strandskolan utförde sina uppdrag på ett tillfredställande sätt.
Partilinjer följdes tillstörsta delen, partigruppsmöten och utskottsmöten hölls. Politiskt kompromissande är en nödvändighet för att komma vidare i det interaktiva spel om Sveriges framtid som Demokrativerkstaden kostnadsfritt erbjuder besökande skolklasser i årskurs 7-9. 

Att dessutom krydda dagen med ett besök i riksdagens kammare gör inte direkt dagen sämre.

Sammanfattningsvis: En bra och lärorik dag.

Läs artikeln på Strandaren    |    Till skoltidningen Strandaren