Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Tyresö, Strandaren:

En dag som inte var som alla andra dagar

2022-11-24 / Karin Bigert

Onsdag 16 november 2022 åkte jag tillsammans med min klass i 9B på studiebesök till riksdagen och Demokrativerkstaden i Gamla stan. Vi fick bland annat besöka kammaren i riksdagen, beskåda en pågående debatt, ingå i ett lärorikt och roligt rollspel i demokrativerkstaden,
ta ställning i olika utskott samt utöka vår förmåga att diskutera, samarbeta och argumentera.

Vi började dagen i riksdagen där vi hade turen att hälsa på precis under en pågående debatt, vi fick bland annat se hur Annie Lööf från Centerpartiet debatterade mot statsminister
Ulf Kristersson (M) samt när Magdalena Andersson (S) debatterade mot Ulf Kristersson kring aktuella miljöfrågor. Partiledarna debatterade kring vilka sorters energikällor som borde utökas respektive dras ned på. De olika partiernas åsikter kring detta skilde sig en hel del men breddade min kunskap inom ämnet mycket. Utöver de miljökunskaper jag snappade upp under besöket fick jag även betydligt bättre koll på politiken samt hur de olika partierna ställer sig i olika miljöfrågor.

Det var mycket intressant att både få höra de olika partiernas åsikter men även att få se hur skickliga partiledarna var på att argumentera för sin sak. Något som vi elever arbetat mycket med på svenskalektionerna. I riksdagen fick man verkligen se hur dessa kunskaper kunnat bli betydande för vissa arbetsgrupper, bland annat politiker som ständigt använder sig utav många av de argumentationsstrategier som vi lär oss i skolan.

Demokrativerkstaden

Omröstningsresultat i utskottet.

När vi lyssnat på debatten samt fått höra instruktören berätta om riksdagen gick vi vidare till Demokrativerkstaden. Väl där fick vi ingå i ett rollspel där vi fick olika påhittade partier och utskott att ingå i. Utskotten vi delades in i skulle illustrera hur det är att sitta som politiker i det riktiga utskotten och få propositioner från riksdagen (förslag om beslut som regeringen respektive statsrådet lägger fram inför riksdagen att besluta om). Vi lärde oss att ett utskott var en mindre beslutande församling med en särskild uppgift, ofta för att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet alltså i riksdagen. 

I demokrativerkstaden fanns det två utskott, konstitutionsutskottet och demokratiutskottet. Innan alla de olika parterna möttes i utskotten pågick gruppdiskussioner i partiet och forskningen efter argument till utskotten.
Antalet “politiker” eller elever i utskotten från de olika partierna representerade den procentuella mängden röster som varje parti fått i det senaste valet (våra partier var dock påhittade). Jag hamnade i partiet “Rosa” i utskottet kallat “konstitutionsutskottet”, andra i mitt parti hamnade i demokratiutskottet och fick därmed vara med och argumentera kring en annan åsikt gällande en annan proposition. 

I konstitutionsutskottet skulle vi diskutera och bestämma huruvida rösträtten skulle sänkas till 15 år eller inte. Mitt parti ansåg att rösträtt inte skulle sänkas och därmed behövde vi hitta argument för detta och det gjorde vi genom att bland annat diskutera och reflektera med varandra men även genom att maila experter,  prata med instruktören och andra klasskamrater. Väl i utskotten fick alla partier framföra sina argument och därefter voterade vi för så kallade följdmotioner, d.v.s. motförslag till regeringens egna förslag (propositionerna).  I utskotten fick jag höra många olika åsikter och synvinklar och det var mycket lärorikt då det kom fram mycket som man själv inte tänkt på, dessutom utökades min förmåga att komma med motargument snabbt vilket jag tror kan vara mycket användbart i framtiden, inte minst i arbetslivet. Efter beslutet i utskottet som landade i att rösträtten bör sänkas till 15 år  skickades den så kallade “följdmotionen” (utskottets betänkande) till riksdagen (klassen) för att föreslå ett beslut. Efter detta fick alla i klassen rösta i båda voteringarna, alltså både kring konstitutionsmotionen samt demokratimotionen vilket landade i samma beslut som i utskotten, vilket vi lärde oss att det oftast gjorde även i de riktiga utskotten och i riksdagen.

Lärdomar

Genom hela studiebesöket, både i riksdagen och i demokrativerkstaden lärde vi oss mycket om riksdagen men inte minst fick vi en inblick i hur livet som politiker kan se ut. Vi lärde oss olika strategier för att få folk att lyssna och tycka som vi genom att lägga fram faktaargument och prata med engagemang. Jag lärde mig bland annat hur arbetet från en proposition till ett slutligt beslut i riksdagen kan se ut, att den allmänna motionstiden normalt pågår från riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen samt att det finns 15 utskott med 17 folkvalda riksdagsledamöter i vardera. Sammanfattningsvis kommer studiebesöket i onsdags kommas ihåg som en mycket lärorik, rolig och utvecklande dag som jag tar med mig mycket kunskaper från.

Läs artikeln på Strandaren    |    Till skoltidningen Strandaren