Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Tyresö, Strandaren:

Hur är det att börja på högstadiet?

2021-11-11 / Nova Lang Dahlstedt och Victoria Engström

Vi funderade på hur elever som har börjat årskurs sju tycker att det är. Så vi tog helt enkelt en tur på skolan och frågade.

Vad finns det för skillnader mellan mellanstadiet och högstadiet?

De flesta svarar att det är väldigt nytt att få skåp och att alla uppgifter blir svårare. De flesta kan hålla med om att det blir en bit stressigt att hänga med och hinna göra alla uppgifter som krävs.

Vad är det för nytt som man får göra när man går på högstadiet?

Man får ju gå till Coop och handla. Nytt är också att det inte längre en gräns för hur långt bort från skolan man får gå. Många tycker också att det är skönt att inte längre behöva vara ute på rasterna.

Är det svårt att ha kvar samma betyg som tidigare eller kanske höja sig?

Det är rätt så svårt att höja sig i högstadiet eftersom att kunskapskraven blir svårare. Att ha kvar samma betyg är dock lite lättare eftersom att man är i skolan för att lära sig så man kommer gissningsvis lära sig en bit nytt. Det är dock fortfarande svårt.

 

Läs artikeln på Strandaren    |    Till skoltidningen Strandaren