Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Tyresö, Strandaren:

Viljan att vaccinera sig hög hos Strandskolans elever i årskurs 6-9

2021-10-25 / Ella Stranger

Snart dags för de elever i årskurs 6-9 som vill att vaccinera sig mot covid-19.

Strandarens redaktion har gjort en undersökning där vi frågat eleverna i årskurs 6-9 vad de tycker om att vaccinera sig mot covid-19. De fick svara på frågan "Vill du vaccinera dig mot covid-19"? Svarsalternativen var "Ja" eller "Nej". Undersökningen var frivillig och anonym.

De flesta elever som var med i undersökningen vill vaccinera sig mot covid-19

Totalt fick vi in 259 svar från eleverna i årskurs 6-9.
Ja: 203 (78,4 procent). Nej: 56 (21,6 procent).

I årskurs 6 var antalet svar: 61.
Ja: 40 (65,6 procent). Nej: 21 (34,4 procent).

I årskurs 7 var antalet svar: 66
Ja: 54 (81,8 procent). Nej: 12 (18,2 procent).

I årskurs 8 var antalet svar: 70
Ja: 57 (81,4 procent). Nej: 13 (18,6 procent).

I årskurs 9 var antalet svar; 62
Ja: 52 (83,9 procent). Nej: 10 (16,1 procent).

Folkhälsomyndigheten (FHM) beslutade den 16 september 2021 att barn mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. Den 14 oktober 2021 skickades det ut ett meddela via e-post till eleverna i årskurs 6-9 i Tyresö kommun där det stod att vaccinet kommer erbjudas under skoltid. Det är ännu inte bestämt när vaccinationen kommer att ske. Vaccinatörer som är utsedda av Region Stockholm kommer att ta kontakt med skolan 1-2 veckor innan vaccinationen ska genomföras.
Vaccinationen är frivillig och kräver vårdnadshavares samtycke.

Faktablad om vaccination riktad till föräldrar, vårdnadshavare och unga.

 

Läs artikeln på Strandaren    |    Till skoltidningen Strandaren